การเขียนบทโฆษณา

s__18022411

ผู้แต่ง : ทัศไนย สุนทรวิภาต

ปีที่พิมพ์ : 2558

เลขเรียกหนังสือ : 659.1 ท118ก

          หนังสือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทโฆษณาอันประกอบด้วย หลักและวิธีการเขียนบทโฆษณา ทั้งที่เป็นหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง เนื้อความ สำหรับสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการทำให้บทโฆษณา มีความน่าสนใจ