ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์.
ปีที่พิมพ์ : 2561
เลขเรียกหนังสือ : 332.04154 จ322ร

ELLE

No.305 มีนาคม 2563

Creative Thailand

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)

@รามา