การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล เพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก

s__18022404

ผู้แต่ง : วิญลี่  รุ่งฤดีสมบัติกิจ

ปีที่พิมพ์ : 2561

เลขเรียกหนังสือ : 658.87 ว569ก

          หนังสือถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจากการประยุกต์แนวความคิด หลักการ องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และการถ่ายภาพดิจิทัล ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของธุรกิจภาพถ่ายออนไลน์ระดับโลก เพื่อพัฒนาผลงานภาพถ่ายดิจิทัลไปสู่การสร้างรายได้ด้วยการประกอบอาชีพช่างภาพอิสระ