ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ

401013020

ผู้แต่ง : วิทยา ร่ำรวย

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 070.51 ว582ก

ให้ความรู้เรื่องบรรณาธิการในภาพกว้าง เรื่องที่บรรณาธิการต้องคำนึงถึงในการจัดทำสิ่งพิมพ์หนึ่งๆ ถึตงกระนั้น ผู้สนใจศึกษางานบรรณาธิการยังคงต้องหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะจากหนังสือเล่มอื่นๆ หรือความรู้จากแหล่งอื่นๆ มิอาจใช้เป็นตำราแบบเล่มเดียวจบ แต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ที่ดีและเชื่อถือได้