Photoshop CC 2017

401015370

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 006.6869 ก854ฟ

สำหรับหนังสือ “Photoshop CC 2017 Professional Guide” เล่มนี้ ผู้อ่านจะได้รู้จักกับ Photoshop CC 2017 อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง จากประสปการณ์มืออาชีพ พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของโปรแกรมอีกมากมาย ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกคำสั่งและรายละเอียดของโปรแกรม พร้อม Workshop Video Tutorial สำหรับประยุกต์ใช้งานในระดับสูง