ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร

scan0005

ผู้แต่ง : ภัทรพร สหวัฒนพงศ์

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 428.349591 ล988ภ

ปัจจุบันร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจบริการที่หลายคนหันมาให้ความสนใจไม่แพ้ธุรกิจอื่น เพราะต่างตระหนักถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจนี้ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นธุรกิจบริการระดับสากล หนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร” เล่มนี้คือสุดยอดเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร นักเรียนนักศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านนี้ โดยจะช่วยพัฒนา 4 ทักษะสำคัญ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งในเล่มได้รวบ 10 บทเรียนหลัก เช่น การต้อนรับ การรับจองโต๊ะ การจดบันทึกการสั่งอาหาร การเสิร์ฟอาหาร การบริการหลังรับประทานอาหาร การยื่นใบเรียกชำระเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์บทสนทนาจำลองสถานการณ์ไวยากรณ์สำคัญและเกร็ดความรู้อีกมากมาย