ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง

501030923

ผู้แต่ง : สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, ยุทธการ จำลองราช, รุ่งสุริยา บัวสาลี และไพรัช ระยางกูล

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 577.3 ส354ต

เป็นหนังสือวิชาการทางด้านป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ข้อมูลพรรณไม้ป่าในเชิงพฤกศาสตร์ รายละเอียดของต้นไม้และดินในป่าแต่ละชนิด มีภาพประกอบด้วยภาพถ่ายป่าและพรรณไม้ที่สวยงาม เพื่อทำความรู้จักกับธรรมชาติรอบตัวให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับป่า ที่คนทำงานด้านป่าไม้ในประเทศไทยไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน