การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาซี

ชื่อผู้แต่ง : รุ่ง หมูล้อม.

ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกประจำหนังสือ : 005.133 ร621ก

เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม เพื่อผู้อ่านสามารถศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี หรือภาษาที่เอารากฐานจากภาษาซีไปใช้งานในขั้นต่อ ๆ ไป

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นและสนับสนุนไปที่พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก โดยเน้นแนวทางรูปแบบการใช้งานประโยคคำสั่งนำเสนอด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ๆ ในแต่ละบท … (จากคำนำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*