50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์

s__18022410

 

ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ

ปีที่พิมพ์ : 2557

เลขเรียกหนังสือ : 658.827 ด493ห

          50 Brand impression แนวคิดการสร้างความประทับใจในแบรนด์ ซึ่งในอดีตนักการตลาดมักเรียกสิ่งที่อยู่ในใจ “ผู้บริโภค” ว่า “กล่องดำ (Black Box)”หนังสือเล่มนี้พยายามทำให้ “นักการตลาด + นักธุรกิจ + คนทำการค้า” เข้าใจถึงวิธีที่จะทำให้องค์กรสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้โดยง่าย