การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

401015621

ผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 371.33 จ484ก

หนังสือเรื่อง การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้อยู่ในหนังสือชุดบูรณาการ ICT                     สู่การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ โดยทีมผู้เขียนหนังสือชุดนี้มีความเห็นร่วมกันว่า ในศาสตร์ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้น พื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ การผลิตและใช้สื่อฯ อย่างเป็นระบบซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพของสื่อและประสิทธิผลที่เกิดต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี