เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2018 ฉบับสมบูรณ์

401013019

ผู้แต่ง : อภิรัตน์ บางศิริ

ปีที่พิมพ์ : 2561

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 อ262ข

“คู่มือการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขียนภาพไอโซเมตริกการกำหนดมาตราส่วน การพิมพ์แบบ การเขียนภาพตัด การทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างทักษะ และปูพื้นฐานงานเขียนแบบให้พร้อมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่นำมาทำตามได้ทันที”