ธุรกิจสื่อสารมวลชน = Business telecommunications

401013009

ผู้แต่ง : สมสุข หินวิมาน.

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 384 ส286ธ

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเปิดมุมมองแนวคิดต่างๆที่ใช้ศึกษาธุรกิจสื่อสารมวลชนโดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงที่โลกของการสื่อสารกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ การให้คำอธิบายถึงธุรกิจสื่อมวลชนกระแสหลัก และยังขยายไปถึงบรรดาสื่อมวลชนและสารหลายๆชนิดที่มักถูกมองข้าม  หนังสือเล่มนี้อาจถือเป็น หลักกิโลที่บ่งชี้เส้นทางของสื่อศึกษา (media studies) ในวงวิชาการไทยว่า ได้เดินทางมาถึงตำแหน่งใดบ้าง แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งคือ                    ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรมสือสารมวลชนมีการวิวัฒน์ไปไม่สิ้นสุด