ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human computer interaction (HCI)

401015426

ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 004.019 ว275ป

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยให้มนุษย์ทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายหลังนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเริ่มให้ความสำคัญกับศาสตร์นี้มากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกับกายวิภาคของเครื่องจักรต่างๆ