ขายออนไลน์ ทำไมไม่รวย (สักที)

401015403

ผู้แต่ง : รชต ธรรมรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 658.872 ร122ข

ผู้ขายสินค้าออนไลน์ทั่วไปมักจะเริ่มค้าขายกันแบบง่าย ๆ จับเอาสิ่งของใกล้ตัว หรือสิ่งของที่ชอบ เอามาขาย เมื่อถึงจุดหนึ่งยอดขายจะนิ่ง ๆ ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ ลองเรียนรู้แนวจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จทำกำไรเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาท หนังสือเล่มนี้ จะเผยเคล็ดลับแนวคิด ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลงขายสินค้า กระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ในระหว่างดำเนินการค้าขาย