สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress+Themes & Plugins สำหรับผู้เริ่มต้น

401015299

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 006.78  จ575ส

นำเสนอวิธีใช้งาน WordPress โดยเน้นภาพประกอบเป็นหลัก แนะนำวิธีสร้างเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้น วิธีเขียนเรื่องราว การทำเมนู การเปลี่ยนธีม การเสริมความสามารถด้วยปลั๊กอิน จนคุณสามารถนำสินค้าไปขายผ่านระบบออนไลน์ได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างเว็บ โดยในเล่มอธิบายตั้งแต่พื้นฐาน เสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างและเทคนิคการใช้งานจริง