ออกแบบและขายภาพเวกเตอร์ + ภาพประกอบ ออนไลน์

401015293

ผู้แต่ง : นลิน จันทร

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 658.872  น284อ

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำการขายภาพเวกเตอร์กับเว็บไซต์ โดยแนะนำตั้งแต่วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ขายภาพ ติดตามกระแสความนิยมในการซื้อภาพของลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงานของเราให้ตรงกับความต้องการตลาด ทำให้ภาพมีโอกาสขายได้มากขึ้น