ศิลปะการออกแบบ Art of designing

scan0011

ผู้แต่ง : มาโนช กงกะนันทน์.

ปีที่พิมพ์ :  2559

เลขเรียกหนังสือ :  745.4  ม456ศ

หนังสือ “ศิลปะการออกแบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559” นี้ ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เป็นผู้สอนวิชาต่าง ๆ ที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร นับตั้งแต่ พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบัน ประกอกกับประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประสงการณ์ที่ได้รับจากท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าที่คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งได้สอนวิชาที่มีชื่อในขณะนั้นว่า “องค์ประกอบศิลป์”