อร่อยสี่ภาค

scan0005

ผู้แต่ง : เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ :  641.59593 อ383

วัฒนธรรมการกินอาหารของคนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอกไป ตามสภาพแวดล้อม ขยบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันต่อ ๆ มา เราจึงแบ่งประเภทของอาหารไทยออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และภาคใต้ การบริโภคอาหารของคนในแต่ละภาคมีความแตกต่างในด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุง หรือแม้กระทั่งรสชาติอาหาร ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้เอง ทำให้อาหารแต่ละภาคโดดเด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลายจนกลายเป็น “อร่อยสี่ภาค” เล่มนี้