เส้นสาย ลายเส้น

scan0010

ผู้แต่ง : ธวัชชัย แสงน้ำเพชร.

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 741   ธ395ส

ในการออกแบบลวดลาย ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น ลายพิมพ์ผ้า ลายเขียน ลายเส้นในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ รูปทรงทางเรขาคณิต ซึ่งมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการออกแบบเป็นลวดลายที่สามารถในการเขียนลวดลาย และลายพิมพ์ผ้า