พวงมาลัย ริบบิ้น

scan0005

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 745.5  พ899พ

นำเสนอการประดิษฐ์พวงมาลัยริบบิ้น โดยเน้นการนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เป็นพวงมาลัยในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีแบบแผนในการทำอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบสีทุกขั้นตอนการทำ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำไปประดิษฐ์และประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม