การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ

scan0001

ผู้แต่ง :  สมพร สินกั่ว

ปีที่พิมพ์ : 2558

เลขเรียกหนังสือ: 745.92 ส265ก

การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะดอกไม้สด เป็นวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับลักษณะของดอกไม้ที่มีภายในประเทศไทย หนังสือ “การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ” เล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับลักษณะความสำคัญและประโยชน์ของพานพุ่มสักการะ พร้อมนำเสนอการสร้างสรรค์พานพุ่มสักการะรวม 9 แบบ โดยอธิบายขั้นตอนการพับกลีบต่างๆ และขั้นตอนในการประดิษฐ์อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง