งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกไม้ 2

scan0007

ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม, สุพัสดา ศรีอุดร และสมัย ศรีอุดร

ปีที่พิมพ์ : 2558

เลขเรียกหนังสือ: 745.92 ณ161ง

หนังสือ “งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การจัดดอกไม้ 2” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดขั้นตอนการจัดดอกไม้พื้นเมือง รวมถึงรูปทรงที่เป็นอมตะสากล อาทิ การจัดอกไม้แบบโชว์หัวของพันธุ์พืช (Botanical) การจัดแบบระเบียยบ (Pave Disink) การจัดแบบสวนป่า (Landscape) การจัดแบบจิตนาการใหม่ (New Wave) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นรูปทรงการจัดดอกไม้ร่วมสมัย และได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย โดยในเล่มได้ให้รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำโดยละเอียด พร้อมภาพตัวอย่างที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้รูปแบบภายในเล่มยังได้ใช้ดอกไม้และต้นไม้พื้นเมืองของไทยในการจัด เพื่อที่จะสื่อถึงว่า ดอกไม้ไทยสามารถจัดแบบสากลได้อย่างลงตัว และมีความสวยงามอย่างเป็นอมตะ